LDH NEWS

2018.11.16

關於LDH FLAG SHIP SHOP實體店面閉店的通知

謝謝大家一直光顧LDH FLAG SHIP SHOP。
LDH FLAG SHIP SHOP實體店面將於2018/11/28(週三)閉店。
衷心感謝大家一直以來的支持。

LDH FLAG SHIP SHOP線上商店仍照常營業,希望大家能持續支持LDH FLAG SHIP SHOP。

◆LDH FLAG SHIP SHOP線上商店
http://www.ldhflagshipshop.com
PAGE TOP