LDH NEWS

2019.03.08

铃木伸之出演NHK播出的「The Hyoui Document」!

铃木伸之出演NHK播出的「The Hyoui Document」!

将在NHK no Naka no Hito no Shigoto no Ryugi wa dounanoyo系列
#06『Kichou na Eizou ya Shinjitsu wo, Tsugi no Sedai e Tsunagu』中登场
欢迎大家在官方主页上观看!

■官方主页
https://www.nhk.or.jp/kokyo-cp/
PAGE TOP