LDH NEWS

2018.12.19

【Shoichiro Masumoto】Severing as the scriptwriter of the movie "BACK STREET GIRLS -Gokudoruzu-" to be screened nationwide from 2/8/2019 (Fri.)

Shoichiro Masumoto serves as the scriptwriter of the movie "BACK STREET GIRLS -Gokudoruzu-"
which will be screened nationwide from 2/8/2019 (Fri.)!

Be sure to watch the movie at theatres!!


Movie "BACK STREET GIRLS -Gokudoruzu-"
to be released nationwide from 2/8/2019 (Fri.)

■Original
Jasmine Gyuh "Back Street Girls" (published in Kodansha "Yanmaga KC")

■Scriptwriter
Shoichiro Masumoto, Hidehiro Ito

■Director
Keinosuke Hara

■Cast
Jin Shirasu, Reiya Masaki, Masato Hanazawa, Natsumi Okamoto, Ruka Matsuda, Akane Sakanoue, Tetsuya Sugaya, Rina Asakawa, Rina Akiyama, Kaho Takashima, Hitoshi Ozawa, Dori Sakurada / Ren Osugi (cameo appearance), Koichi Iwaki
PAGE TOP