LDH NEWS

2019.03.08

【Taichi Saotome】Appearance in Gekidan☆Shinkansen Inoue Kabuki "Kemuri no Gundan" starting in July!!


Taichi Saotome will appear in Gekidan☆Shinkansen Inoue Kabuki "Kemuri no Gundan"
which will be shown in Tokyo in July, Fukuoka in September and Osaka in October!

Be sure to go to the theater to watch the show!!


【Scriptwriter】
Yutaka Kuramochi

【Director】
Hidenori Inoue

【Cast】
Arata Furuta

Taichi Saotome
Nana Seino
Kenta Suga
Shoko Takada
Macoto Awane

Kenichi Ukon / Masato Kohno / Keiichiro Sakagi / Yoshiko Muraki / Indie Takahashi
Kanako Yamamoto / Shingo Isono / Yoshida Metal / Satomi Nakatani / Ema Hosaka
Jin Muraki / Masatsugu Kawahara / Koji Takeda

Tsuyoshi Fujiie / Manabu Kato / Hiroyuki Kawashima / Yuto Kikuchi / Akitsuki Nora / Shuhei Fujita / Yuki Kitagawa / Issei Shimojima
Tomohisa Suzuki / Taiki Nankawa / Shota Yamazaki / Tsuyoshi Yonehana / Tasuku Watabe / Mana Kenmoku / Naomi Koita / Yuka Goto / Nanae Suzuki

Narushi Ikeda

【Official Website】
http://www.vi-shinkansen.co.jp/kemurinogundan/


【Tokyo Shows】
■Theater
TBS Akasaka ACT Theater

■Performance Schedule
7/15 (Mon.) ~ 8/24 (Sat.)

7/15 (Mon.) 18:00
7/16 (Tue.) No Performance
7/17 (Wed.) 14:00
7/18 (Thu.) 12:30 / 18:00
7/19 (Fri.) 14:00
7/20 (Sat.) 12:30 / 18:00
7/21 (Sun.) 14:00
7/22 (Mon.) 14:00
7/23 (Tue.) No Performance
7/24 (Wed.) 14:00
7/25 (Thu.) 12:30 / 18:00
7/26 (Fri.) 14:00
7/27 (Sat.) 12:30 / 18:00
7/28 (Sun.) 14:00
7/29 (Mon.) 14:00
7/30 (Tue.) No Performance
7/31 (Wed.) 14:00
8/1 (Thu.) 12:30 / 18:00
8/2 (Fri.) 14:00
8/3 (Sat.) 12:30 / 18:00
8/4 (Sun.) 14:00
8/5 (Mon.) 14:00
8/6 (Tue.) No Performance
8/7 (Wed.) 14:00
8/8 (Thu.) 12:30 / 18:00
8/9 (Fri.) 14:00
8/10 (Sat.) 12:30 / 18:00
8/11 (Sun.) 14:00
8/12 (Mon.) 14:00
8/13 (Tue.) No Performance
8/14 (Wed.) 14:00
8/15 (Thu.) 12:30 / 18:00
8/16 (Fri.) 14:00
8/17 (Sat.) 12:30 / 18:00
8/18 (Sun.) 14:00
8/19 (Mon.) 14:00
8/20 (Tue.) No Performance
8/21 (Wed.) 14:00
8/22 (Thu.) 12:30 / 18:00
8/23 (Fri.) 14:00
8/24 (Sat.) 14:00

■Ticket Price (All seats reserved & tax included)
S seat: \13,800
A seat: \10,500
[Ticket Release Day]
5/19 (Sun.)~

■Inquiries
SUNRISE PROMOTION TOKYO
0570-00-3337 (10:00 ~ 18:00)


【Fukuoka Shows】
■Theater
HAKATAZA THEATER

■Performance Schedule
9/6 (Fri.) ~ 9/23 (Mon. & Holiday)

9/6 (Fri.) 17:30
9/7 (Sat.) 12:00 / 17:30
9/8 (Sun.) 12:00
9/9 (Mon.) 12:00
9/10 (Tue.) No Performance
9/11 (Wed.) 12:00 / 17:30
9/12 (Thu.) 12:00
9/13 (Fri.) 12:00 / 17:30
9/14 (Sat.) 12:00
9/15 (Sun.) 12:00
9/16 (Mon. & Holiday) 12:00
9/17 (Tue.) No Performance
9/18 (Wed.) 12:00 / 17:30
9/19 (Thu.) 12:00
9/20 (Fri.) 12:00 / 17:30
9/21 (Sat.) 12:00
9/22 (Sun.) 12:00
9/23 (Mon. & Holiday) 12:00

■Ticket Price (All seats reserved & tax included)
S seat: \14,000
A seat: \10,000
[Ticket Release Day]
Scheduled for July

■Inquiries
HAKATAZA THEATER Telephone Reservation Center
092-263-5555 (10:00 ~ 18:00)


【Osaka Shows】
■Theater
Festival Hall

■Performance Schedule
10/8 (Tue.) ~ 10/21 (Mon.)

10/8 (Tue.) 18:30
10/9 (Wed.) No Performance
10/10 (Thu.) 13:00
10/11 (Fri.) 13:00
10/12 (Sat.) 13:00 / 18:30
10/13 (Sun.) 13:00
10/14 (Mon.) 13:00
10/15 (Tue.) No Performance
10/16 (Wed.) 13:00
10/17 (Thu.) 13:00 / 18:30
10/18 (Fri.) 18:30
10/19 (Sat.) 13:00 / 18:30
10/20 (Sun.) 13:00
10/21 (Mon.) 13:00

■Ticket Price (All seats reserved & tax included)
S seat: \13,800
A seat: \11,500
B seat: \9,500
[Ticket Release Day]
Scheduled for July

■Inquiries
KYODO INFORMATION
0570-200-888 (10:00 ~ 18:00)
PAGE TOP