LDH NEWS

2019.03.08

Nobuyuki Suzuki appearing on NHK's "The Hyoui Document"!

Nobuyuki Suzuki will appear on NHK's "The Hyoui Document"!

He will appear in episode 6 "Kichou na Eizou ya Shinjitsu wo, Tsugi no Sedai e Tsunagu" of the "NHK no Naka no Hito no Shigoto no Ryugi wa dounanoyo" series.
Be sure to watch this program on the official homepage!

■Official Homepage
https://www.nhk.or.jp/kokyo-cp/
PAGE TOP