LDH NEWS

2021.11.19

【On air from 21:00 on 11/25 (Thu.) 】Sho Aoyagi appearing on YTV & NTV "Himitsu no Kenmin SHOW Kiwami"!

Sho Aoyagi will appear on YTV & NTV "Himitsu no Kenmin SHOW Kiwami"
which will be aired from 21:00 to 21:54 on 11/25 (Thu.)!

Be sure to tune in!


◆Cast
MCs: Masami Hisamoto (Osaka), Yuji Tanaka [Bakusho Mondai] (Tokyo)

Representatives from different prefectures:
Sho Aoyagi (Hokkaido), Sekita [TIME MACHINE SANGOU] (Gunma), Hideki Takahashi (Chiba), Hiroshi Yamamoto [TIME MACHINE SANGOU] (Niigata), Miki (Kyoto), Sarina Suzuki (Osaka), Kiyoshi Nishikawa (Osaka), Moe Kamikokuryo [ANGERME] (Kumamoto), Yumecchi [SAN-JI-NO-HEROINE] (Kumamoto)

◆Program Homepage
https://www.ytv.co.jp/kenmin_show/
PAGE TOP